Pranešimai

Parengtas Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planas


ANP direkcija kviečia visuomenę nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. birželio 26 d. susipažinti su parengto Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. birželio 26 d. 11 val. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje (Palūšė, Ignalinos r.).
 
Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano projektas:
 
Aiškinamasis raštas >>
 
Grafinė dalis - 1 lapas >>
Grafinė dalis - 2 lapas >>
 
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt
 
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
 
Kviečiame visuomenę nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. birželio 26 d. susipažinti su šio plano sprendiniais. Grafinė ir tekstinė dalys nuo 2014 m. birželio 5 d. eksponuojamos Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (Palūšė, Ignalinos r., tel./faks. (8 386) 53135) ir Ignalinos r. savivaldybės (Laisvės a. 70, tel. (8 386) 52307, faks. (8 386) 53148), Švenčionių r. savivaldybės (Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8-387) 66376, faks. (8-387) 66365), Utenos r. savivaldybės (Utenio a. 4, Utena, tel. (8-389) 64030, faks. (8 389) 61615) patalpose. Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lt skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas“, taip pat plano rengėjo svetainėje www.gpf.lt skyriuje „Darbai“. Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. birželio 26 d. 11 val. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje (Palūšė, Ignalinos r.). 
 
Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2014-05-14 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-116), kad Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.