Pranešimai

Įvedamas Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų lankytojo bilietas


Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija šių dviejų saugomų teritorijų priežiūrai, rekreacinės infrastruktūros priežiūrai ir remontui, šiukšlių išvežimui, informacinės sistemos bei lankomų objektų priežiūrai kasmet patiria dideles išlaidas. Deja, joms padengti iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų nepakanka. Todėl visiems šių dviejų parkų lankytojams nuo š.m. birželio mėn. įvedamas Lankytojo bilietas.
 
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojo bilietas – tai mokestis už šių parkų rekreacinės infrastruktūros priežiūros (atokvėpio vietų, poilsiaviečių ir kai kurių stovyklaviečių remontas, šiukšlių išvežimas), informacinės sistemos (stendai ir rodyklės) bei lankomų objektų priežiūros paslaugą, kadangi beveik visi parkų lankytojai naudojasi šia paslauga aplankydami objektus ar stabtelėję atokvėpio vietose. Lankytojo bilietas bus privalomas visiems šių dviejų parkų lankytojams. Išimtis numatyta vietiniams gyventojams bei jų giminaičiams, į parkus atvykstantiems darbo reikalais arba pravažiuojantiems tranzitu. Vienkartinis lankytojo bilietas kainuos 3,5 Lt ir galios 5 dienas nuo jo išdavimo. Lankytojo bilietas bus platinamas parkų lankytojų centruose ir kitose lankytojų aptarnavimo bei informacijos teikimo vietose. 
 
Plačiau su Lankytojo bilieto išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarka galima susipažinti čia:
„Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojo bilieto išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas.“ >> 
 
Saugomų teritorijų lankytojo bilietas nėra naujiena. Šiuo metu atitinkamas mokestis renkamas iš Nemuno deltos regioninio parko lankytojų, plaukiančiųjų Ūlos upe Dzūkijos nacionaliniame parke ar vykstančių į Kuršių Neriją. Tiesa, pastarąjame parke mokestį renka ne parko direkcija, bet savivaldybė. Pačiame Aukštaitijos nacionaliniame parke lankytojo bilietas buvo platinamas iki 2004 m.