Narių susirinkimai

Asociacijos narių susirinkimas


2013 m. balandžio mėn. 21 d. įvyko visuotinis ARVTA narių susirinkimas.

Susirinkimo metų buvo pristatytas ir patvirtintas asociacijos darbų planas 2013 m.

1. Vandens turizmo trasų valymas.
Kiekvienas asociacijos narys įsipareigojo valyti tam tikrą vandens turizmo trasos atkarpą ir palaikyti ją švarioje būklėje. Nutarta kad 2013 m. gegužės mėn. 11 - 12 d. ARVTA nariai vykdys visuotinį vandens turizmo trasų valymą. Sezono metu kiekvienas ARVTA narys jam priskirtą vandens turizmo atkarpą prižiūrės savarankiškai.

2. Stenduko "Šiukšles išsivežkime patys!" pristatymas.
Asociacijos nariams buvo pristatytas stendukas su raginimu "Šiukšles išsivežkime patys!". Asociacijos nariai išdėstys šiuos stendukus tose vandens turizmo trasų vietose, kuriose turistai palieka šiukšles. Šio stenduko dizainas suderintas su Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija.3. Dėl šiukšlių maišų dalinimo.
Asociacijos nariai sutarė, kad visiems vandens turistams dalins šiukšklių maišus su raginimu "Plaukdami surinkime visas savo ir pakeliui pasitaikančias šiukšles!". Asociacijos nariai įsipareigoja iš vandens turistų priimti visas jų surinktas šiukšles.

4. Neperšlampami vandens turizmo trasų žemėlapiai.
Buvo pristatyti neperšlampami vandens turizmo trasų žemėlapiai. Žemėlapiuose yra pažymėtos vandens turizmo trasos, galimos įlipimo - išlipimoo vietos, stovyklavietės, atokvėpio vietos, lankytini objektai, trasų atkarpos kuriose dėl vietos gyventojų pageidavimų rekomenduoajama nestoti. Žemėlapyje yra surašytos pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės ir stovyklavimo taisyklės Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų teritorijose. Žemėlapyje atspausdintas raginimas skirtas vandens turistams - "DAROM - plaukdami surinkime visas pakeliui pasitaikančias šiukšles! Mes priimsime visas jūsų surinktas šiukšles ir pasirūpinsime jų išvežimu." Asociacijos nariai turės galimybę įsigyti ir platinti šiuos žemėlapius vandens turistams.

5. Koordinuotas šiukšlių įšvežimas.
Buvo aptartas koordinuotas šiukšlių įšvežimas.

Susirinkime dalyvavo asociacijos nariai ir kandidatai į asociacijos narius.