Narių susirinkimai

2013 m. balandžio mėn. 21 d. įvyko visuotinis ARVTA narių susirinkimas.
Susirinkimo metų buvo pristatytas ir patvirtintas asociacijos darbų planas 2013 m.

2012 metais rugsėjo mėnesį, grupė Aukštaitijos vandens turizmo paslaugų propaguotojų įkūrė Aukštaitijos regiono Vandens turizmo asociacija (toliau ARVTA).